Щодо моніторингу рівня знань та умінь дітей відповідно Базового Компонента Дошкільної Освіти за основними лініями розвитку. 2020 - 2021 навчальний рік

У період з 17.05.по 28.05.2021 року в дошкільному закладі всі педагоги проводили підсумковий моніторинг рівня досягнень та знань за основними лініями розвитку відповідно БКДО, а саме : «фізичний розвиток», «соціально – моральний розвиток», «емоційно – ціннісний розвиток», «пізнавальний розвиток», «мовленнєвий розвиток», «художньо – естетичний розвиток», «креативний розвиток». Отримано наступні результати:

Група раннього віку «Капітошка»

Вихователі : Ю.Семененко, Д. Ляшко

у моніторингу прийняли участь 15 дітей :

І півріччя ІІ півріччя

Високий рівень - 0 дітей 0 % 5 дітей 33%

Достатній рівень - 3 дитини 33% 7дітей 46%

Середній рівень – 6 дітей 66% 0дітей 0%

Низький рівень – 0 дітей 0 % 2 дитини 13 %

Фізичні вміння і навички - 31 бал з 45

Дрібна моторика рук -28 балів з 45

Основи здоров’я - 29 з 45

Безпека життєдіяльності – 30 балів з 45

Статева ідентифікація - 29 балів з 45

Соціально - моральний розвиток – 31 балів з 45

Пізнавальний розвиток ( загальні ) -33балів з 45

Сенсорна - 33 бали з 45

Логіко – математична діяльність – 28 балів з 45

Мовленнєва діяльність - 27 балів з 45

Художньо – естетичний розвиток 28 балів з 45

Креативний розвиток 30 балів з 45

Ігрова діяльність 31 балів

Трудова діяльність 28 балів

Потребує подальшої роботи з мовленнєвого розвитку , розвитку дрібної моторики художньо – естетичний розвиток, розвиток трудових навичок.

ІІ молодша група «Барвінок» ( інклюзивна група)

Вихователі : Л.Зінченко , Т. Шевцова , асистент вихователя В. Ільїна

У моніторингу приймали участь 14 дітей:

І півріччя( 13 дітей ) ІІ півріччя (14дітей)

Високий рівень – 3 дитини 23% 5 дітей 38 %

Достатній рівень 2 дитини15 % 6 дітей 46%

Середній рівень 4 дитини 30% 2 дитини 14%

Низький рівень 4 дитини30 % 1 дитина 7%

За лініями розвитку маємо такі результати

Фізичний розвиток V - 101 бал 84% > - 19 балів 15%

Соціально – моральний V- 89балів 84 % > - 16 балів 15%

Емоційно – ціннісний розвиток V - 93балів 88 % > - 12 балів 11%

Пізнавальний розвиток V - 94балів 78 % > - 26 балів 21%

Мовленнєвий розвиток V - 94балів 70 % > - 41балів 30%

Художньо – естетичний розвиток V - 87балів 82% > - 18 балів 18%

Креативний розвиток V - 72балів 78% > - 18балів 20%

Потребує удосконалення роботи по кожній лінії розвитку а саме:

Фізичний розвиток : працювати над навичками самообслуговування, закріплювати уявлення про свій організм, частинами тіла, вчити навичкам особистої гігієни, розвивати прагнення виконувати рухи правильно, красиво, узгоджувати свої рухи з рухами інших , визначати ознаки здоров’я і нездоров’я.

Соціально – моральний : працювати над необхідністю стримувати власні ситуативні бажання, проявляти чуйність,товариськість, уважність до однолітків і дорослих, прояву інтересу до місці проживання.

Емоційно – ціннісний розвиток : вчити почуватися оптимістично ; передавати емоції мімікою, жестами, виразно виражати своє позитивнее ставлення до когось, чогось.

Пізнавальний розвиток: обстежувати предмети, об’єктивиділяючи істотні ознаки, групою за певною ознакою ; мати уявлення про устрій людського життя , оперувати поняттями «Багато», «Мало», «Один». Відрізняти природне від рукотворного, розуміти прості зв’язки між явищами й об’єктами у природі, проявляти пізнавальну активність.

Мовленнєвий розвиток: правильно будувати свої висловлювання , формулювати запитання, складати невеличкі розповіді за ілюстраціями, розрізняти слова що відрізняються одним звуком. Розвивати достатній словниковий запас, вживати у мовленні узагальнюючі поняття, активно користуватися мовленням з метою спілкування.

Художньо – естетичний розвиток: вчити з інтересом займатися зображувальною діяльністю, виділяти у предметному довкіллі гарне, відчувати , мелодійність, та ритмічність поетичних творів, виконувати рольові дії у театральній діяльності.

Креативний розвиток: запитувати про незнайоме у дорослих, експериментувати з предметами найближчого оточення , вносити в ігрову роль нові характерні де деталі.

Середня група «Зірочка» 5 рік життя

Вихователі : О.Черненко, О. Столярова

У моніторинговому дослідженні приймали участь 15 дітей , результати наступні:

І півріччя( 12 дітей ) ІІ півріччя (15дітей)

Високий рівень 1 дитини 7 % 5 дітей 33%

Достатній рівень 3дитини 23 % 6 дітей 40%

Середній рівень 8 дитини 61% 4 дитини 26%

Низький рівень 0 дитини 0 % 0 дитина 0%

За лініями розвитку маємо такі результати

Фізичний розвиток V - 113 бал 84% > - 21балів 17%

Соціально – моральний V- 95балів 85 % > - 15балів 15%

Емоційно – ціннісний розвиток V - 108балів 60 % > - 75 балів 40%

Пізнавальний розвиток V - 87балів 73 % > - 33 балів 27%

Мовленнєвий розвиток V - 82бали 64% > - 47балів 36%

Художньо – естетичний розвиток V - 94балів 72% > - 37 балів 28%

Креативний розвиток V - 95балів 77 % > - 28балів 22%

Потребує удосконалення роботи по кожній лінії розвитку а саме:

Фізичний розвиток: привчати виконувати елементарні трудові дії.

Соціально – моральний розвиток : вчити привітно взаємодіяти з однолітками.

Емоційно – ціннісний розвиток: вчити розповідати провласні переживання, обґрунтовувати свою позицію.

Пізнавальний розвиток:Вчити розповідати за сюжетною картиною, відтворюючі зображені події та взаємини між персонажами, використовувати кількісні й порядкові числівники.

Мовленнєвий розвиток: вчити правильно вимовляти всі звуки, узгоджувати слова у реченні, володіти елементами культури мовлення, вживати кличну форму, під час звернення, говорити чітко, ввічливо, дивлячись в очі співрозмовника.

Художньо – естетичний розвиток: продовжувати вчити висловлювати думку щодо прослуханих творів, інтонувати мелодію голосом.

Креативний розвиток: вчити розв’язувати проблемні ситуації власними силами.

Старша група «Райдуга» 6-7-й рік життя дітей

Вихователі: О.Ганжара , Н.Котік.

У моніторингу приймали участь 12дітей:

І півріччя( 14 дітей ) ІІ півріччя (12дітей)

Високий рівень – 3 дитини 21% 6 дітей 50 %

Достатній рівень 6 дитини43 % 6 дітей 50%

Середній рівень 5 дитини 35% 0 дитини 0%

Низький рівень 0 дитини 0 % 0 дитина 0%

За лініями розвитку маємо такі результати

Фізичний розвиток V - 99 бал 91% > - 9 балів 0,8%

Соціально – моральний V- 67балів 69 % > - 29 балів 28%

Емоційно – ціннісний розвиток V – 68 балів 80 % > - 16 балів 28%

Пізнавальний розвиток V - 86балів 79 % > - 22 балів 21%

Мовленнєвий розвиток V - 72балів 75 % > - 24балів 25%

Художньо – естетичний розвиток V - 77балів 70% > - 34 балів 30%

Креативний розвиток V - 58балів 70% > - 26балів 30%

Потребує удосконалення роботи по кожній лінії розвитку а саме:

Фізичний розвиток: вчити дітей планувати власні дії та дотримуватись правил безпечної поведінки та здорового способу життя.

Соціально – моральний розвиток: диференціювання власних чеснот і вад, відстоювання своїх позицій,уникання конфліктів, розв’язання їх мирним шляхом.

Емоційно – ціннісний розвиток: виховувати прагнення досягати успіхів, реалізовувати свої здібності, керуватись у своїй поведінці совістю.

Пізнавальний розвиток: виконання найпростіших усних обчислень, розв’язання арифметичних та логічних задач, правильне вживання математичних виразів.

Мовленнєвий розвиток: приділяти увагу дикції та інтонації виразності мовлення, зацікавлювати словотворчою діяльністю та навчанням грамоти.

Художньо – естетичний розвиток: обізнаність в літературних та фольклорних творах, знання жанрів музичного та образотворчого мистецтва, уміння дати естетичну оцінку власним творам та творам однолітків.

Креативний розвиток: вчити виявляти творчу ініціативу, уміння висувати гіпотези, припущення , розвивати уміння доводити свою точку зору.

Оцінюючи загальні показники можна зробити такі висновки : загалом було обстежено на початок навчального року 48 дітей на кінець року 56 дітей показники говорять про те що:

І півріччя( 48 дітей ) ІІ півріччя (56дітей)

Високий рівень – 8 дитини 16% 22дітей 39 %

Достатній рівень 14 дитини 29 % 25 дітей 44%

Середній рівень 23 дитини 47% 6 дитини 10%

Низький рівень 4 дитини 8 % 1 дитина 2%

За лініями розвитку маємо такі результати

Фізичний розвиток V - 313 бал 86% > - 14 балів 14%

Соціально – моральний розвиток V- 247балів 80 % > - 60 балів 20%

Емоційно – ціннісний розвиток V – 269 балів 72 % > - 103балів 28%

Пізнавальний розвиток V - 276балів 72% > - 81 балів 23%

Мовленнєвий розвиток V - 248балів 64 % > - 112балів 64%

Художньо – естетичний розвиток V - 258балів 74% > - 89 балів 26%

Креативний розвиток V - 225балів 76% > - 72балів 24%

На високому рівні засвоєння програми з фізичного розвитку, на достатньому рівні засвоєння програмових завдань з соціально - морального розвитку , креативного та пізнавального розвитку.

Потребує удосконалення мовленнєвий розвиток дітей, емоційно – ціннісний та художньо – естетичний розвиток.

Мовленнєвий розвиток: правильно будувати свої висловлювання , формулювати запитання, складати невеличкі розповіді за ілюстраціями, розрізняти слова що відрізняються одним звуком. Розвивати достатній словниковий запас, вживати у мовленні узагальнюючі поняття, активно користуватися мовленням з метою спілкування. Вчити правильно вимовляти всі звуки, узгоджувати слова у реченні, володіти елементами культури мовлення, вживати кличну форму, під час звернення, говорити чітко, ввічливо, дивлячись в очі співрозмовника. Приділяти увагу дикції та інтонації виразності мовлення, зацікавлювати словотворчою діяльністю та навчанням грамоти.

Емоційно – ціннісний розвиток : вчити почуватися оптимістично ; передавати емоції мімікою, жестами, виразно виражати своє позитивне ставлення до когось, чогось, розповідати провласні переживання, обґрунтовувати свою позицію. Виховувати прагнення досягати успіхів, реалізовувати свої здібності, керуватись у своїй поведінці совістю.

Художньо – естетичний розвиток: вчити з інтересом займатися зображувальною діяльністю, виділяти у предметному довкіллі гарне, відчувати , мелодійність, та ритмічність поетичних творів, виконувати рольові дії у театральній діяльності. Продовжувати вчити висловлювати думку щодо прослуханих творів, інтонувати мелодію голосом. Розвивати обізнаність в літературних та фольклорних творах, знання жанрів музичного та образотворчого мистецтва, уміння дати естетичну оцінку власним творам та творам однолітків.

Кiлькiсть переглядiв: 90

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.